zmartwychwstanie-Jezusa[1]

Alleluja!

Seminarium

Jako świadkowie zwycięstwa Chrystusa pragniemy nieść światu Jego orędzie, które daje nadzieję wszystkim spragnionym miłości. On mówi do każdego z nas Zmartwychwstałem i teraz zawsze będę z Tobą!

Niech Jezus Chrystus, Źródło i Dawca nowego życia, błogosławi nam i wszystkim, których spotkamy. Niech w codzienności daje doświadczenie swej Miłości, która będzie wyzwalać prawdziwą chrześcijańską radość i dobroć serc! Bądźmy świadkami tej Miłości i dzielmy się Nią z innymi!

Z darem modlitwy
Wspólnota Zakonna WSD Księży Orionistów