coz masz

Cóż masz, czego byś nie otrzymał

Klerycy piszą...

„Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał (1 Kor 4,7)”

Dziś miałem okazję uczestniczyć w pięknym jubileuszu  25 – lecie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, prowadzonego przez Księży Orionistów w Warszawie przy ul. Barskiej. Niesamowitym świadectwem dla mnie było wystąpienie jednego z moich współbraci, wywołanego bardzo spontanicznie do mikrofonu. Poproszono Go, aby powiedział kilka słów. Można powiedzieć ze łzami w oczach i zaciśniętym gardłem dał przepiękne świadectwo ojcowskiego zaangażowania w wychowanie powierzonych mu chłopców. Niesamowicie mnie to zbudowało i zarazem jeszcze bardziej ukazało ten przepiękny dar jaki zostawił  i przekazał, swoim duchowym synom nasz święty założyciel św. Alojzy Orione.

„Żadne słowo nie jest bez myśli, żadna myśl nie jest bez duszy, sprawcie, aby żadna dusza młodzieży nie pozostała bez Boga”.
Św. Alojzy Orione

Z drugiej strony, niesamowicie kontrastuje to z rzeczywistością kiedy to zakonnik czy kapłan nie przejmuje się dobrem powierzonych mu wiernych, a jedynie czerpie dobra dla siebie. Czasem wręcz stawiając siebie w miejscu Chrystusa. Nie chce być takim zakonnikiem, nie chce być takim kapłanem.

Dziś pierwszy czwartek miesiąca, módlcie się za nas, abyśmy byli dobrymi synami św. Alojzego Orione.