rodzina

Dzień jedności z Syrią

Parafia św. Antoniego, Seminarium

W niedzielę, 19 lutego, w Parafii św. Antoniego w Łaźniewie Fundacja Księdza Orione „Czyńmy Dobro” we współpracy z ks. Proboszczem Markiem Majdanem FDP zorganizowała dzień jedności z rodzinami z Syrii. Modliliśmy się w tym dniu za syryjskie rodziny, za wszystkich chrześcijan prześladowanych i o pokój na świecie. Podczas każdej Eucharystii Prezes Fundacji ks. Janusz Nowak FDP przybliżał Parafianom obecną sytuację rodzin syryjskich. Wspólnie zaśpiewaliśmy też poruszającą „kolędę syryjską”. Po Mszach świętych można było nabyć książki o tematyce religijnej, z których dochód w całości zostanie przeznaczony na wparcie rodzin z Syrii.