Kapituła generalna Sióstr Orionistek

Kapituła Generalna Sióstr Orionistek

Zgromadzenie

Od 1 do 29 maja w Rzymie i Tortonie odbywa się XII Kapituła Generalna Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia.

Kapituła Generalna PSMC jest ważny momentem, aby ocenić postępy poczynione w ciągu ostatnich sześciu lat. Czas kapituły to próba analizy i rozeznania nad priorytetami i kierunkami działania na najbliżesze lata (2017-2023). Ważnym momentem jest także wybór Matki Generalnej oraz sióstr, które będą animować życie i misję Instytutu w ciągu najbliższych sześciu lat.

źródło: www.donorione.org