sympozjum

Implikacje Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski

Seminarium

W dniach 18-19 maja uczestniczyliśmy w Międzynarodowym Sympozjum „Implikacje Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski” zorganizowanym przez Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego i Centrum Teologii Apostolstwa Pallottianum.

Więcej informacji i zdjęcia na stronie WSD SAC.