15090

Nigdy nie przestawaj marzyć

Zgromadzenie

W Tortonie, w Sanktuarium Matki Bożej, przy grobie naszego świętego Założyciela ks. Alojzego Orione, odbyło się spotkanie młodzieży z włoskich parafii prowadzonych przez Księży Orionistów. Młodzi wraz ze swymi duszpasterzami świętowali 125. rocznice otwarcia pierwszego oratorium przez księdza Alojzego Orione. Mieli okazję zobaczyć wiele miejsc związanych z ks. Orione oraz same miasto, które św. Alojzy nazywał „ziemią swojej radości i swojego płaczu”.