Pogrzeb ks. Józefa Wojciechowskiego FDP

Parafia św. Antoniego, Zgromadzenie

Po długiej chorobie 7 sierpnia zmarł ks. Józef Wojciechowski FDP. Miał 80 lat, z których 60 lat przeżył jako zakonnik, a 50 lat jako kapłan. Uroczystości pogrzebowe, którym przewodniczył Kardynał Kazimierz Nycz, odbyły się 10 sierpnia w Łaźniewie.