diakon  (11)

Święcenia diakonatu

Seminarium, Zgromadzenie

6 maja 2017 roku, w dzień liturgicznego wspomnienia świętych Apostołów Filipa i Jakuba, w Parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku miała miejsce Msza święta, podczas której kleryk Michał Pawłowski FDP przyjął święcenia diakonatu z rąk Księdza Biskupa Wojciecha Osiala. Został on włączony w ten sposób do grona osób duchownych, przyrzekając Bogu i Kościołowi ofiarną służbę.

Msza święta z obrzędem święceń rozpoczęła się o godzinie 18.00. w rodzinnej parafii diakona Michała. W liturgii udział wzięli licznie zgromadzeni współbracia na czele z ks. Wiceprowincjałem Krzysztofem Misiem FDP, Siostry Orionistki, Siostry Wspólnej Pracy, współsiostry z Oriońskiego Instytutu Konsekrowanego, Orioński Ruch Świecki rodzina i przyjaciele diakona oraz inni zaproszeni goście. Podczas homilii Ksiądz Biskup podkreślił rolę posługi diakona w życiu Kościoła. Później miał miejsce obrzęd święceń, podczas którego wszyscy zebrani gorliwie modlili się w intencji diakona podczas Litanii do Wszystkich Świętych, upraszając dla niego potrzebne łaski. Po zakończonym obrzędzie wyświęcony diakon zajął miejsce przy ołtarzu, po raz pierwszy posługując podczas Ofiary Eucharystycznej w nowej funkcji.

Dziękujemy Księdzu Biskupowi Wojciechowi Osialowi za udzielenie święceń naszemu współbratu. Diakonowi Michałowi życzymy błogosławieństwa i sił potrzebnych do posługi.