P1080463

Wielka Sobota

Parafia św. Antoniego, Seminarium

Wielka Sobota jest dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Od rana trwała adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim, przy którym czuwali strażacy, wspólnota seminaryjna i liczni parafianie. Zgodnie z tradycją zgromadzaliśmy się również na wspólnej Jutrzni przy Grobie, a później alumni święcili pokarmy na stół wielkanocny.

W noc Zmartwychwstania Pańskiego sprawowana była Liturgia Wigilii Paschalnej, która stanowi integralną i najważniejszą część Triduum Paschalnego, dorocznej uroczystości, w czasie której celebruje się Misterium paschalne. Liturgii przewodniczył ks. Rektor Damian Stawicki FDP.