zduny (2)

Zduny: 75. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Drzewieckiego

Zgromadzenie

12 czerwca 2017 roku w Zdunach, rodzinnej miejscowości błogosławionego księdza Franciszka Drzewieckiego FDP, odbyły się obchody 75. rocznicy męczeńskiej śmierci tego kapłana orionisty. Wśród uczestników tego wydarzenia byli przedstawiciele naszego Zgromadzenia na czele z Wikariuszem Generalnym ks. Oreste Ferrari FDP, Ekonomem Generalnym ks. Fulvio Ferrari FDP oraz Wikariuszem Prowincjalnym ks. Krzysztofem Misiem FDP, a także przedstawiciele Szkoły Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. ks. Franciszka Drzewieckiego w Warząchewce Polskiej.